העסקת עובד זר

העסקת עובד זר: כל השלבים בתהליך

העסקת עובד זר מהווה חלופה לשהייה במסגרת מוסדית המעניקה שירותי סיעוד. מטופלים רבים הזכאים לקבלת שירותי סיעוד אינם מעוניינים להתגורר במסגרות מוסדיות כאלו, אלא חפצים בהישארות בביתם המוכר להם ובחיק משפחתם. ההזדקקות לסיוע סיעודי לעתים אינה פשוטה עבור המטופל, וטומנת בחובה התמודדות עם העצמאות שאיננה ועם התלות המתמשכת באדם אחר לצורך ביצוע מטלות יום יומיות ובסיסיות. במקרים מסוימים, כמו אצל אנשים המגיעים לגיל זקנה, נדרשת הסתגלות למצב החדש שכן טרם ההזדקנות, האדם היה עצמאי ויכול היה לבצע משימות אלה בכוחות עצמו וכמעט מבלי משים. על כן, היכולת להסתייע בשירותי סיעוד בבית, מבלי להתנתק מהקהילה, יכולה להקל על הפרט ומסייעת לאדם לשמור על ההגדרה העצמית שלו ועל שגרת חייו על אף הקושי הקיים אשר מוביל להזדקקות לשירותי סיעוד.

העסקת עובד זר: הדרך אל הזכאות

אנשים אשר זקוקים לתמיכה סיעודית בהיקף של למעלה ממשרה מלאה, עשויים להיות זכאים לסיוע של עובד זר אשר יתגורר עמם בביתם. ככלל, הזכאות מוענקת לכמה אוכלוסיות מרכזיות: אנשים שהגיעו לגיל פרישה וקשישים; בוגרים נכי פעולות איבה, נכי צה"ל, נכי עבודה ומקבלי קצבת שירותים מיוחדים; ילדים הזכאים לקצבת ילד נכה; וחולים שהשתחררו מאשפוז בבית חולים או במוסד סיעודי. על כל אלה מתווספים קריטריונים שונים, אשר נבחנים על ידי המוסד לביטוח לאומי או על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, בהתאם לרלוונטיות של כל מוסד. רצוי להיעזר בחברות הסיעוד השונות, אשר עוסקות בסיוע בתהליך קבלת הזכאות. חברות אלה מעניקות למטופלים ולבני משפחותיהם את כל המידע שחשוב לדעת, מסייעות במילוי המסמכים הדרושים ובהגשתם, וכן בתהליכי הערעור, אם עולה הצורך. התהליכים אינם פשוטים ועלולים לקחת זמן, ועל כן יש ערך רב בליווי של גורם חיצוני אשר מחזיק את כל הידע הרלוונטי ומסייע במקסום זכויותיכם.

על תנאי ההעסקה

משהצלחתם לקבל את הזכאות, תוכלו להיעזר באותה חברת סיעוד על מנת לקבל עוזר זר לביתכם. העסקת עובד זר כפופה לחוקי ההעסקה בישראל, ועל כן חשוב להקפיד על ידיעת כלל החוקים הרלוונטיים ולשמור על זכויותיו של העובד. בנוסף לכללי ההעסקה הבסיסיים, כמו זכאות לימי חופשה, לחופשות מחלה ולתנאים סוציאליים, ישנם כללים נוספים הנובעים מאופי ההעסקה. לדוגמה, המטופל ובני ביתו מחויבים לספק לעובד הזר תנאים הולמים ללינה בבית המטופל, על מנת לאפשר את העבודה האינטנסיבית. כמו כן, חשוב לדעת שהעסקת העובד הזר כפופה להיתר ההעסקה שקיבל מהמדינה, ועל כן יכולה להתאפשר רק במסגרת התחומים המצוינים בהיתר זה ובכפוף לחוזה ההעסקה האישי.

לחצו כאן לפרטים אודות מטפלת סיעודית