עובדים זרים לסיעוד: כאשר עולה הצורך בטיפול מקיף ועזרה של 24 שעות, אנחנו נסייע ונלווה אתכם בתהליך ההשמה של עובד זר לסיעוד שיטפל ביקירכם.
נהיה מוקד לכל שאלה וצורך בתהליך.

צרו איתנו קשר ונתחיל לקדם את תהליך העסקה וקבלת העובד.

זכאות להעסקת עובדים זרים לסיעוד

מטופלים שאינם שוהים במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן שאין בו שירותי סיעוד או באשפוז יום), הזקוקים למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, זכאים לקבל היתר להעסיק עובד זר, אם הם עומדים בקריטריונים המופיעים בתנאי הזכאות.

מי שהגיעו לגיל פרישה וקשישים

 1. בבדיקה להערכת תלות צבר 4.5 נקודות תלות (ADL) או ארבע נקודות תלות בתוספת נקודה אחת הניתנת לו כבודד.
 2. בבדיקה להערכת תלות נמצא שזכאי להשגחה חלקית, כלומר לפחות חצי נקודה בסעיף "השגחה", בתוספת נקודה אחת הניתנת לו כבודד.
 3. מי שאושרה לו זכאות לגמלת סיעוד רמה ב' או גמלת סיעוד רמה ג', גם ללא מבחן תלות.
  • מי שמעל גיל 90 זכאי להיתר העסקה אם צבר לפחות 4 נקודות במבחן התלות.

בוגרים

 1. נכי פעולות איבה ונכי צה"ל זכאים אם נקבעה להם זכאות ל-17 שעות ליווי לפחות, מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון, או מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי.
 2. מקבלי קצבת שירותים מיוחדים זכאים להעסקת עובד זר ללא קשר לגילם, ואינם צריכים לעבור בדיקה להערכת תלות.
 3. נכה עבודה המוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של "סיוע מרובה" (בעבר "תלוי בזולת") או "תלוי בזולת" (בעבר "סיעודי").

ילדים

ילד הזכאי לגמלת ילד נכה ובנוסף, ועדה מקצועית מייעצת מטעם ענף הסיעוד קבעה שהוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:

 1. הילד נמצא במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
 2. הילד זקוק לליווי או השגחה תמידיים במשך רוב שעות היום מפאת נכותו, ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית/צהרון.
 3. התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות שבהן הוא נמצא בבית
  (כגון הצורך בטיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה).
 4. משפחה עם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה וזקוקים להשגחה או ליווי תוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר אחד לצורך הטיפול בשניהם.

חולים שהשתחררו מאשפוז בבית חולים או ממוסד סיעודי

חולים העומדים להשתחרר מבית חולים או מחברות סיעוד וזקוקים לסיוע סיעודי לצורך שמירה על הרצף הטיפולי, זכאים להיתר להעסקת עובד זר למשך 3 חודשים.
ההיתר מאפשר להעסיק עובד זר השוהה בישראל ואינו מאפשר הבאת עובד מחו"ל.

חשוב לדעת

 • מותר להעסיק את העובד הזר רק בענף של מתן טיפול סיעודי, ורק לצורך העבודות המוגדרות בחוזה העבודה, כמצוין בהיתר ההעסקה שקיבל. לא ניתן לעבור למקצוע אחר, אלא אם הדבר מצוין בהיתר העסקה.
 • על המטופל לספק לעובד מגורים הולמים בביתו של המטופל.
 • כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל) נושא בעלות התשלומים הקשורים להעסקת העובד, בהתאם לחלק היחסי של היקף המשרה המשויך לו.

רוצים להתייעץ?

מחפשים מטפלת? השאירו פרטים ונחזור אליכם.